کنترل کیفی، آزمایشگاه شیمی و پلیمر

کنترل کیفی، آزمایشگاه شیمی و پلیمر

کلیه مواد اولیه ورودی به کارخانه توسط مهندسین شیمی، کنترل و آزمایشات لازم به عمل می آید. در ضمن مراحل واحد بنبوری تحت کنترل این واحد بوده و کلیه محصولات، تحت استاندارد های بین المللی لاستیک نو کنترل  شده و به بازار مصرف عرضه می گردد. از جمله مهمترین تست ها شامل تست پلانچر، مقاومت، سرعت در شرایط جاده ای، رئومتر، تنسایل و سایش می باشد.

                                                                

واحد آزمایشگاه

این واحد مجهز به دستگاه هایی به شرح زیر می باشد:

1-     تست کشش و مقاومت در برابر پارگی(تنسایل):

که برای اطمینان از مقاومت لاستیک پخت شده در برابر ضربات می باشد.

2-     رئومتر : برای تست آهنگ پخت لاستیک می باشد که مواد تزریقی بر روی تایر از لحاظ پخت مشکلی نداشته باشد.

3-     دستگاه سایش : برای تست سایش مواد تزریقی می باشد که طبق استاندارد مربوطه می باشد.

4-     سختی سنج : برای تست سختی لاستیک انجام می گیرد تا طبق استاندارد باشد.

5-     تست مواد اولیه نظیر تست درصد خاکستر، تست وزن مخصوص نقطه ذوب و تقطیر و ... برای اطمینان از درستی مواد اولیه می باشد.

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.