اطلاعات فنی در مورد روکش تایر

   اطلاعات فنی در مورد روکش تایر:

   وظایف اصلی تایر:

-          تحمل بار

-          جذب ناهمواری های جاده

-          فرمانگیری و تامین پایداری پیچشی خودرو

-          انتقال نیرو های رانش و ترمز به جاده 

ویژگی های تایر:

-          عمر طولانی

-          سالم ماندن بدنه ی نخی یا سیمی

-          کشانش در جاده های خیس

-          پایداری پیچشی

-          راحتی سر نشین

-          رانندگی راحت

-          صرفه جویی در مصرف سوخت

-          قیمت مناسب

برای افزایش طول عمر تایر و استفاده ی هر چه بهتر از آن  و انتخاب پترن مناسب برای هر محیطی توجه به نکات زیر ضروریست: 

باد تاير:

براي افزايش عمر تاير و ايمني در حرکت همواره به نقش تعيين کننده باد تاير توجه نماييد.‏
اگر باد تاير کمتر از حد مجاز باشد، فشار هواي کم باعث توليد حرارت بيشتر در تاير مي گردد. نتيجه افزايش حرارت تاير در حرکت، جدايي نخ منجيد از لاستيک خواهد بود. بريده شدن نخ ها و پنچري تاير نتيجه نهايي اين بي توجهي است. اگر باد تاير بيش از حد ‏مجاز باشد، فرمان پذيري چرخ ضعيف مي شود و امکان ترکيدگي تاير هنگام برخورد با موانع وجود خواهد داشت از اين رو فشار باد ‏بايد حداقل ماهي دو بار کنترل شود. ميزان فشار باد مجاز با توصيه کارخانه سازنده خودرو و يا بر اساس ميزان بار و توصيه سازنده ‏تاير مشخص و کنترل فشار باد حتما بايد هنگامي صورت گيرد که تاير ها کاملا خنک و در شرايط عادي باشند.‏

‏عيب ناشي از کم بادي:

فشار باد کم موجب خمش زياد تاير شده و در اثر تغيير شکل مداوم تاير کم باد در حين حرکت روي جاده، حرارت زيادي در بدنه تاير ‏توليد شده و حرارت زياد منجر به تخريب بدنه مي گردد. از طرف ديگر در اثر فشار باد کم سايش ناحيه شانه افزايش يافته و فرمان ‏پذيري مشکل و ضعيف مي گردد. در واقع در اين حالت طرفين ناحیه آج بيشتر از وسط آن با زمين در تماس هستند. لذا در صورت ‏مشاهده چنين عيبي فشار باد تاير خودرو را تا مقدار مجاز افزايش دهيد.‏

عيب ناشي ازفشار باد زياد:

فشار باد زياد توانايي تاير را براي جذب لرزشهاي ناشي از جاده کاهش داده و در نتيجه راننده احساس مي کند فرمان مي ‏کوبد. از طرف ديگر فشار باد بيش از حد باعث ميشود تا مرکز تاير بيش از بقيه سطح رويه آن با جاده در تماس باشد و لذا منجر به ‏صدمه رسيدن به بدنه و سايش سريع مرکز سطح آج تاير مي گردد.‏

بار تاير:

ميزان حداکثر تحمل بار هر تاير روي ديواره ان قابل مشاهده است و تحت هيچ شرايطي نبايد ميزان بار وارده بر تاير از حداکثر تحمل ‏ان تجاوز نمايد. بايد به خاطر داشت که تاير تنها هنگامي قادر به تحمل حداکثر بار است که فشار باد آن نيز حداکثر باشد.‏
کنترل ميزان باري که به چرخها وارد ميشود از طريق بار گذاري صحيح خودرو ميسر است. در صورتيکه بار روي خودرو در وسط کفي يا ‏محفظه بار قرار نگيرد، ميزان فشار بار در يک بيش از طرف ديگر خواهد بود و اين پديده به خصوص در سر پيچها مي تواند بر ميزان بار ‏اعمالي به چرخها بيفزايد.

تنظيم سيستم تعليق و شاسي:

تنظيم نبودن جلوبندي و شاسي و بخصوص موازي نبودن چراغها علاوه بر تاثيرات نامطلوب در کارکرد خودرو، تايرها را به شدت دچار ‏فرسايش خواهد نمود. لذا در صورت بروز سايش غير معمول در تاير فورا بايد پس از کنترل فشار باد، سيستم تعليق، فرمان و جلوبندي ‏را کنترل نمود و از صحت عملکرد آن مطمِِئن شد.‏


تنظيم نبودن جلو بندي و موازي نبودن چرخها مي تواند به عيوب زيرمنجر شود:


1- سايش يکطرف تاير هاي جلو:
اگر سايش يکطرفه در ناحيه داخلي آج يکي از تايرها جلو و نيز ناحيه خارجي آج تاير جلوي تاير ديگر به وجود آمده است، محور عقب ‏خودرو تنظيم نيست و بايد تنظيم شود. اگر ناحيه خارجي آج هر دو تاير جلو ساييده شده، علت مربوط به واگرايي چرخها، کمبر(تنظيم ‏نبودن جلو بندي) و يا اعمال بار زياد به محورهاست که بايد هر سه را کنترل نمود.‏

2- سايش يکطرف تايرها مياني و عقب:
اگر سايش يکطرفه در تايرهاي مياني و عقب مشاهده مي شود، محورها با يکديگر موازي نيستند و بايد تنظيم شوند.‏

3- سايش لبه تيز:
در نوع ديگري از سايش غير عادي، گلهاي آج به طور لبه تيز ميشوند. در اين حالت تاير به طور مستقيم و يکنواخت روي سطح جاده ‏حرکت نمي کند و به طور جزئي به يکطرف منحرف مي شوند. اگر لبه تيز هر دو تاير جلو به طرف داخل و مرکز خودرو باشد،پديده ‏واگرايي چرخها وجود دارد که در هر دو حالت بايد جلوبندي تنظيم و تصحيح گردد.‏
اگر لبه تيز يکي از تايرها به طرف داخل و لبه تيز ديگري به طرف خارج خودرو باشد، محور عقب خودرو دچار مشکل است و هم اين ‏که محور جلو دچار همگرايي يا واگرايي است و باید هر دو عيب را تصحيح نمود.‏
‏ اگر اين نوع سايش در تاير های محور عقب يا مياني ديده شود، محورها با يکديگر موازي نيستند و بايد تنظيم گردند.‏

 

کستر و کمبر:

کستر: عبارت است از انحراف محور بوش سگدست به جلو يا عقب نسبت به محور قائم ‏فرمان. هميشه کستر صحيح، مثبت است. به عنوان مثال در يک دوچرخه دو شاخه جلو کمي جلوتر از دسته دوچرخه قرار گرفته و در ‏اينجا کستر مثبت است. کستر مثبت به حرکت خودرو در مسير مستقيم کمک مي کند.‏

کمبر: کمبر عبارت است از انحراف بالاي چرخ از بدنه خودرو به داخل يا به خارج. کمبر صحيح موجب مي ‏شود تا سطح آج تاير به طور کاملا صاف روي سطح جاده قرار بگیرد.
همگرايي
و واگرايي چرخهاي جلو:‏
در صورتيکه لبه جلويي چرخها به هم نزديکتر باشد، چرخها همگرايي دارند و حالت بر عکس ان واگرايي ‏است. همگرايي، تمايل چرخها را براي واگرايي تحت شرايط حرکت قدرتي خودرو نظير شتاب زياد يا سرعتهاي بالا خنثي مي کند.‏
همگرايي بيش از حد موجب سايش زياد لبه بيروني آج تاير مي شود. همچنين واگرايي زياد باعث سايش لبه دروني آج مي گردد.‏
خنک کردن تاير:

تاير در هنگام حرکت بر اثر اصطکاک با سطح جاده گرم مي شود. هر چند در طرح آج تاير تمهيداتي براي دفع حرارت و خنک کردن ‏تاير پيش بيني مي شود اما حرکت بي وقفه يا سرعت و يا بار زياد در مسيرهای طولاني به خصوص در فصل گرما مي تواند تايرها ‏را بيش از حد گرم نماید و به آن صدمه برساند. ‏
علاوه بر آن استفاده طولاني و پشت سر هم از ترمزها در شيب و ترافيک، فاصله کم ديسک ترمز و چرخ و جدا نشدن مناسب ‏کفشکهاي ترمز از ديسک نيز مي تواند موجب تخريب حرارتي ناحيه اتصال تاير به رينگ گردد. لذا لازم است تا در ‏فواصل زماني معين سيستم ترمز خودرو نيز براي پيشگري از کاهش عمر تاير بازرسي شود. ‏

ساير نکات ايمني براي عمر بيشتر تاير:‏

‏1.‏ اشيايي را که به تاير صدمه وارد مي کنند از بين شيارهاي رويه تاير خارج کنيد. وجود اشيائي نظير سنگ يا ميخ در ناحيه آج ‏باعث پنچري يا ترکيدن تاير ميگردد. همچنين از برخورد تاير با موانع مختلف نظير سنگ، جدول خيابان و غیره به شدت پرهيز ‏نمائيد. صدمات ناشي از برخورد با مانع به سرعت قابل رويت نيست و به صورت پارگي منطقه اي لايه هاي بدنه از داخل ‏مشاهده مي شود.‏
‏2.‏ در انتهاي عمق شيار آج نواحي مشخصي از تاير، برآمدگيهایي وجود دارند که به آن شاخص سايش آج 
گفته مي شود. ‏هرگاه سطح آج تاير با شاخص سایش يکسان و همسطح شد بايد نسبت به تعويض تاير اقدام نمود. به عبارت ديگر در اين حالت عمر ‏مفيد تاير پايان يافته است و بايد با تاير نو جايگزين شود.‏
‏3-هرگز از روي اجسام داغ و يا تيز و برنده عبور ننماييد تا از بريده شدن و صدمه ديدن تاير پيشگيري کرد.‏
‏4-نکات زير را در ارتباط با تايرهاي مورد استفاده در يک محور به خاطر داشته باشيد:
‏- هيچگاه تايرهاي راديال و باياس را بر روي يک محور قرار ندهيد. همچنين هيچگاه از ترکيب تاير راديال در محور جلو و تاير باياس ‏در محور عقب استفاده نکنيد.‏
‏- دقت کنيد که اندازه تايرهايي که بر روي يک محور قرار مي گیرند کاملا مشابه باشد.‏
‏- از به کار بردن تاير نو با تاير کهنه بر روي يک محور پرهيز نمائيد.‏
‏5- از مصرف زنجير چرخ براي مدت طولاني خودداري کنيد تا از آسيب رسيدن به ديواره تاير جلوگيري گردد.‏
‏6- از مواد شوينده يا شيميائي که داراي مشتقات نفتي هستند، براي تميز يا براق کردن تاير استفاده نکنيد.‏
‏ از طرفي در اثر تماس تاير با نفت،بنزين،روغن،گريس يا مواد شيميايي ممکن است ناحيه اي که در تماس با اينگونه مواد بوده ‏در طي حرکت و يا هنگام اعمال ترمزهاي ناگهاني دچار سايش غير عادي شود.‏
‏7- از سالم بودن تاير زاپاس اطمينان حاصل کنيد و فشار باد و عمق آج آنرا چک کنيد.‏
‏8- سايش غير معمولي تاير را فورا مورد بررسي قرار دهيد. فشار باد تاير و سيستم تنظيم فرمان را چک کنيد و مطمئن شويد که ‏تايرها به طرز صحيحي مي چرخند. نحوه رانندگي بسيار مهم است از شتاب گيري،ترمزگيري و پيچيدنها ناگهاني اجتناب کنيد.‏
‏9- براي افزايش عمر مفيد و يکنواختي سايش تاير، تايرسازان به مصرف کنندگان تاير پيشنهاد مي کنند تا بر اساس روش ‏خاصي موقعيت تاير ها را روي شاسي خودرو تغيير دهند. زمان جابجايي که توسط ايشان معرفي شده متفاوت و بين 5 تا 10 ‏هزار کيلومتر است. لازم به ذکر است ‏تايرهايي با گل جهت دار يا نا متقارن را يا نبايد جابجا نمود يا با توجه به جهت حرکت و توصيه هاي سازنده تاير نسبت به ‏جابجايي آن اقدام نمود ‏.
ساير عيوب تاير:

عيوب مربوط به تايرهاي جفتي:‏
برخي عيوب مربوط به تايرهاي جفتي هستند که در محور عقب خودروهاي کاميوني نصب مي گردند. اکيدا توصيه ميگردد ‏تايرهاي جفتي کاملا يکسان  بوده و فشار باد آن ها یکی باشد. يکي از ‏شايعترين عيوبي که بدليل يکسان نبودن تايرها جفتي و يا تفاوت فشار باد آنها با يکديگر ايجاد مي شود، سايش مورب و ‏يا فنجاني در سرتاسر محيط آج تاير مي باشد.‏
البته عوامل ديگري نظير نابالانسي، نصب اشتباه مجموعه رينگ و تاير و ايراد اجزا و شاسي نيز باعث بروز چنين عيبي ‏مي شود. همچنين يکسان نبودن تايرهاي جفتي از نظر نوع، اندازه و فشار باد مي تواند سايشهاي نامنظمي ايجاد نمايند.‏
اشيا خارجي نظير قلوه سنگ را از بين تايرهاي جفتي خارج نماييد تا از آسيب رسيدن به ديواره تاير جلوگيري بعمل آيد.‏
همچنين از عدم برخورد ديواره تايرها با يکديگر در حالت جفتي اطمينان حاصل کنيد. اين مشکل بدليل کم بادي، بار بيش ‏از حد و يا اندازه غلط تاير يا رينگ به وجود مي آيد.

کندگي گل آج:‏

در اين عيب، بخشي از ترد در سرتاسر محيط تاير کنده مي شود. برخورد تاير با بدنه خودرو بدليل کج بودن گلگيرها و يا فاصله کم تاير ‏و گلگير، ضعيف بودن فنر ها و همچنين سر خوردن روي جاده هاي خاکي و سنگلاخي از عوامل بروز چنين ‏عيبي هستند. لذا ضمن بررسي فاصله بين تاير و گلگير از حرکت با سرعت زياد در جاده هاي غير آسفالته اجتناب کنيد.‏

نکاتی در مورد انتخاب و نگهداری تایر:

1- حتما از تاير استاندارد خودرو استفاده كنيد.
2- در هنگام انتخاب و تهيه تاير به نوع خودرو، سرعت، شرايط رانندگي، سطح جاده، شرايط محيط و فصل توجه كنيد.
3- بازديد هاي دوره اي تايرهاي خودرو در جهت حفظ، نگهداري و ايمني بيشتر و راندمان بالاتر ومصرف سوخت كمتر امري حياتي است.
4- باد تاير ها  هر دو هفته يكبار كنترل شود.
5- بهتر است تمام تاير هاي خودرو از يك نوع باشد و مشخصات يكساني داشته باشند و در صورت استفاده از تاير هاي تيوپ دار بهتر است  تيوپ داخل تاير نيزدر صورت تعويض تاير عوض شود.
6- هيچگاه تاير هاي راديال و باياس پلاي را بطور همزمان بر روي يك خودرو استفاده نكنيد.
7- از بالانس چرخ ها هرگز غافل نشويد.
8- در هنگام كنترل باد چرخها تايرها بايستي سرد باشند و در حالتي كه لاستيك ها گرم ميباشند از خالي كردن باد اضافي بپرهيزيد.
9- هر 8000 كيلومتر لاستيك هاي باياس پلاي بصورت ضربدري، و لاستيك هاي راديال بدليل داشتن جهت چرخش بصورت طولي جابجا شوند.
10-يك باور اشتباه وجود دارد و آن اينست كه تاير هاي نو را در اكسل جلو خودرو قرار مي دهند تا با توجه به وزن بيشتر در اكسل جلو و كنترل بهتر فرمان ايمني خودرو بيشتر شود در صورتي كه ميبايست بدليل كمي وزن خودروها در اكسل عقب چسبندگي خودرو را با لاستيك هاي  سالمتر و با آج بيشتر جبران كرد و از انحراف خودرو در پيچ هاي تند جلوگيري كرد.
11-هيچگاه از رينگ معيوب و يا تعمير شده استفاده  نكنيد.
12-در صورت تجهيز خودرو به سيستم ضد قفل شدن چرخ ها ABS و يا سيستم ضد لغزش ASR هيچگاه سايز رينگ و تاير را بدون اصلاح وضعيت سيستم مديريت مركزي ECU تعويض نكنيد چون خودرو قابليتهاي خود را از دست خواهد داد.
13-تاير زاپاس را در شرايط مناسبي نگهداري كرده و باد آن را همراه با فشار باد تاير هاي ديگر كنترل كنيد.
14-نتيجه استفاده از تاير هاي غير استاندارد خودرو وارد شدن آسيب جدي به سيستم تعليق و دستگاه انتقال قدرت خودرو خواهد بود.


هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.