بررسی وضعیت صنعت تایر روکشی

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، وضعیت روکش گذاری تایرهای کار کرده و بازیافت پسماندهای لاستیک کشور را مورد بررسی قرار داد . دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد:سالیانه حدود 350 هزار تن (معادل 11  تا 13 میلیون حلقه ) لاستیک کارکرده در کشور ایجاد میشود که حدود 10 % آنها به روشهای مختلف بازیافت میشوند .این در حالی است که میزان بازیافت در اروپا ، آمریکا و ژاپن به بیش از 80 % می رسد . لاستیک های کارکرده را می توان از طریق روکش گذاری دوباره مورد استفاده قرار داد و در نهایت با بازیافت پسماندهایلاستیک به صورت های مختلف از آن استفاده کرد .

روکش گذاری و باز یافت لاستیکهای کار کرده علاوه بر منافع اقتصادی که برای کشورها دارد ، از ایجاد آثار مخرب ناشی از تجمع این  لاستیکها بر محیط زیست نیز جلوگیری می کند . بنابراین توجه بیش از پیش به این امر روکش گذاری و بازیافت لاستیک کارکرده در کشور ما نیز اهمیت دارد .

                                                              

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.