افتتاح واحد بنبوری

افتتاح واحد مستقل بنبوری توسط جناب آقای مهندس غلامحسین نوذری مرداد 1387
هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.