نمایشگاه سرمایه گذاری معدن در سال 96

مجتمع صنعتی تک تایر آذر در ششمین نمایشگاه سالانه فرصتهای سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدن ایران

مکان : مصلی امام خمینی (ره)

زمان : 18 لغایت 20 مهر ماه 1396
تصاویر غرفه مجتمع صنعتی تک تایر آذر

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.