درباره ما

شرکت تک تایر آذر در سال85 ثبت و با خرید خط کامل تولید روکش گرم لاستیک تولیدی شرکت چیمای ایتالیا در سال 85 شروع بکار نموده است.

علاوه بر آن تجهیز و توسعه بخش های مختلف آزمایشگاهی، خط کامل تولید کوشین گام، ریپرگام، انواع آمیزه های لاستیکی(کامپاوند) باعث گردیده که در سال 1393 شرکت تک تایر آذر تبدیل به بزرگترین واحد تولید لاستیک های روکشی در کشور گردد و جوایز مختلف از موسسات دولتی دریافت نماید و بتواند کلیه سایزهای جاده ای (سواری، نیمه باری، باری، خارج از جاده ای مانند دامپتراک- لودر و ...) را به کلیه روش های روکشی معمول جهان شامل سرد،گرم و اربیترد روکش نماید.


البته کلیه تولیدات شامل علامت استاندارد بوده و شرکت استاندارد های مختلف مدیریتی و تولید شامل ایزو 9001,14001,18001 را اخذ نماید که تمام محصولات تولیدی مشمول گارانتی مصرف می باشد کل این فعالیت بر اساس تلاش شبانه روزی مدیران و فداکاری و دلسوزی پرسنل واحد های مختلف با موتور محرک مشتری مداری صورت گرفته و ادامه دارد.