تایر روکشی کامیونت و مینی بوس

تایر روکشی کامیونت و مینی بوس

تایر روکش 16-650 ونگارد قدیم

قابل استفاده در خودرو های :مینی بوسطرح چهار فصل مناسب برای جاده های خشک و خیسمقاومت سایشی بالاراحتی ..

چهارخط- 16-825

قابل استفاده در خودرو های :خاورطرح چهار فصل مناسب برای جاده های خشک و خیسمقاومت سایشی بالاراحتی سرنش..

ونگارد قدیم- 16-700

قابل استفاده در خودرو های :وانت زامیاد،شوکا،پادرا،مینی بوسطرح چهار فصل مناسب برای جاده های خشک و خیس..

برفی- 16-700

قابل استفاده در خودرو های :وانت زامیاد،شوکا،پادرا،مینی بوسطرح چهار فصل مناسب برای جاده های خشک و خیس..

چهارخط ریز- 16-700

قابل استفاده در خودرو های :وانت زامیاد،شوکا،پادرا،مینی بوسطرح چهار فصل مناسب برای جاده های خشک و خیس..

چهارخط- 16-700

قابل استفاده در خودرو های :وانت زامیاد،شوکا،پادرا،مینی بوسطرح چهار فصل مناسب برای جاده های خشک و خیس..

برفی- (12)16-750،(8)16-750

قابل استفاده در خودرو های :وانت زامیاد،شوکا،پادرا،ایسوزوطرح چهار فصل مناسب برای جاده های خشک و خیسمق..

چهارخط ریز- (12)16-750،(8)16-750

قابل استفاده در خودرو های :وانت زامیاد،شوکا،پادرا،ایسوزوطرح چهار فصل مناسب برای جاده های خشک و خیسمق..

چهارخط- (12)16-750،(8)16-750

قابل استفاده در خودرو های :وانت زامیاد،شوکا،پادرا،ایسوزوطرح چهار فصل مناسب برای جاده های خشک و خیسمق..

ونگارد-16-750

قابل استفاده در خودرو های :وانت زامیاد،شوکا،پادرا،ایسوزوطرح چهار فصل مناسب برای جاده های خشک و خیسمق..

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)