تایر روکشی باری و اتوبوسی

تایر روکشی باری و اتوبوسی

آذر ونگارد- 24-12.00

قابل استفاده در خودرو های :تریلی،کامیون های میکسر، کامیون های 6 چرخ تا 18 چرخمحصول جدیدطرح چهار فصل ..

تک تاز- 24-12.00

قابل استفاده در خودرو های :تریلی،کامیون های میکسر، کامیون های 6 چرخ تا 18 چرخمحصول جدیدطرح چهار فصل ..

TC17

قابل استفاده در خودرو های :تریلی،کشنده های بزرگ،کشنده تانکر،خودروهای سنگینطرح چهار فصل مناسب برای جا..

TC26

قابل استفاده در خودرو های :اتوبوس ،تریلی،کامیون های میکسر، کامیون های 6 چرخ تا 18 چرخطرح چهار فصل من..

TC27

قابل استفاده در خودرو های :اتوبوس ،تریلی،کامیون های میکسر، کامیون های 6 چرخ تا 18 چرخطرح چهار فصل من..

TC73

قابل استفاده در خودرو های :تریلی،کشنده های بزرگ،کشنده تانکر،خودروهای سنگینطرح چهار فصل مناسب برای جا..

نمایش 16 تا 21 از 21 (2 صفحه)