مواد اولیه مرتبط با صنعت لاستیک


6PPD-4020

مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لاستیک..

CBS/CZ

مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لاستیک..

IPPD-4010

مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لاستیک..

P.P.T

مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لاستیک..

TMQ

مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لاستیک..

استایرن بوتادین رابر تیره

مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لاستیک-SBR-1712..

استایرن بوتادین رابر روشن

مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لاستیک(SBR-1502)..

اسید استاریک

مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لاستیک-St.A..

اکسید روی

مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لاستیک-َZno..

حلال 410

مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لاستیک..

دوده صنعتی

مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لاستیک- N-330..

روغن آروماتیک

مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لاستیک-َAr.oil..

ِDPG

مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لاستیک..

پارافین واکس

مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لاستیک-P.wax..

پلی بوتادین رابر

مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لاستیک-PBR..

نمایش 1 تا 15 از 20 (2 صفحه)