مراحل تولید لاستیک روکش گرم

مراحل تولید لاستیک روکش گرم۱- واحد تست و کنترل لاستیک مستعمل


   


لاستیک های مستعمل قابل روکش توسط کارکنان واحد تست منجید براساس پروتکل های پذیرش منجید جدا می شوند. از جمله مواردیکه کنترل می گردد، می توان به تعداد سوراخ ها و اندازه آنها، کنترل مردگی و آغشتگی به قیر و حلال، سنگ خوردگی، دو پوستی، سوختگی، بریدگی دیواره و نخ زدگی اشاره کرد.    

۲- واحد باف زنی اتوماتیک


        


سطح لاستیک بوسیله دستگاه باف زنی که دارای تیغه های مخصوصی است ، تراشیده می شود و عاری از هر گونه آلودگی می گردد. دراین واحد محیط نهائی لاستیک محاسبه شده و بر روی کارت اختصاصی هر تایر نوشته می شود .                                                                                                                


۳- واحد باف دستی 

  مرحله باف دستی از مراحل تولید لاستیک روکش گرم


باقیمانده آلودگی ها برطرف شده و محل سوراخ ها بوسیله ابزار باف دستی تمیز می شود .


۴- واحد تعمیرات


 


نقاطی از لاستیک که ضعیف بوده ، تقویت می شود و ایرادات آن بر طرف می گردد .


۵- واحد سمنت زنی


                                           
بمنظور جلوگیری از اکسیداسیون لاستیک ، بر روی سطح آن سمنت پاشیده می شود .

              
۶- واحد اکسترود دستی 


  

ناهمواری های سطح تایر بوسیله مواد روکشی پر شده تا سطحی صاف بر روی آن بدست آید .

۷- واحد اکسترود اتوماتیک


     


مواد روکشی بر روی لاستیک قرار گرفته و عملیات اصلاح حباب های احتمالی هوا انجام می گیرد .

                                                           

۸- واحد پخت گرم

 


لاستیک وارد دستگاه پرس شده  و در دما ، فشار و زمان معین پخته می شود . قالب های درون پرس شکل آج مورد نظر را بر روی تایر ایجاد می کنند .

۹- واحد کنترل نهائی


 


لاستیک آماده با روکش نو  تست ها و کنترل های دقیق را می گذراند تا در صورت تایید وارد بازار شود .
هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.