بررسی وضعیت صنعت تایر روکشی

بررسی وضعیت صنعت تایر روکشیمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، وضعیت روکش گذاری تایرهای کار کرده و بازیافت پسماندهای لاستیک کشور را مورد بررسی قرار داد. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد:سالیانه حدود 350 هزار تن (معادل 11  تا 13 میلیون حلقه ) لاستیک کارکرده در کشور ایجاد میشود که حدود 10 % آنها به روشهای مختلف بازیافت میشوند. این در حالی است که میزان بازیافت در اروپا، آمریکا و ژاپن به بیش از 80 % می رسد. لاستیک های کارکرده را می توان از طریق روکش گذاری دوباره مورد استفاده قرار داد و در نهایت با بازیافت پسماندهای لاستیک به صورت های مختلف از آن استفاده کرد.

روکش گذاری و باز یافت لاستیکهای کار کرده علاوه بر منافع اقتصادی که برای کشورها دارد، از ایجاد آثار مخرب ناشی از تجمع این  لاستیکها بر محیط زیست نیز جلوگیری می کند. بنابراین توجه بیش از پیش به این امر روکش گذاری و بازیافت لاستیک کارکرده در کشور ما نیز اهمیت دارد.

                                                              

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.